Rapport från Summer Institute of Circumpolar Health Research

LENAKROIK500PX__240Forsker Lena Kroik ved Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge har deltatt på årsmøte i International Network for Circumpolar Health Research (INCHR) i finske Oulo, og her kan du lese hennes rapport fra samlingen.
Av: Lena Kroik

International Network for Circumpolar Health Research (INCHR) hade förlagt sitt årsmöte till Uleåborg (Oulo) 13-17/6. Oulo visade upp sig från sin allra somrigaste och soligaste sida, som tillsammans med ett utmärkt arrangemang gjorde dagarna intressanta och minnesvärda.

Man hade därtill ordnat en samisk workshop under två halvdagar. Undertecknad fick möjligheten att berätta lite om SOF Midt-Norge och visa deltagarna resultaten från nyligen avslutade studien ” Helseopplevelse hos reindriftssamene i sør -sørsamers livsmiljø”. Den blev välmottagen bland deltagarna som representade olika delar av den arktiska och subarktiska världen. Det var forskare från Kanada, USA, Ryssland (ändå från Jakutien!), Finland, Norge och Sverige för att nämna några.

Programmet var späckat och under den samiska workshopen fick vi bland annat höra om Siv Kvernmos (Tromsö)forskning om samiska barns hälsostatus där hon som exempel berättade om att randområden , där storsamhället ligger nära till och assimileringen är betydande, kan utgöra hälsorisk av psykologisk art.

Andra ämnesområden var traditionell mat från Kanada där inuitern löper hälsorisk då tungmetaller smyger sig in i dieten men också risker med att avstå traditionell mat och då riskera välfärdssjukdomar. Från Finland presenterades en rapport om minnessjukdomar och från Sverige rapporterades om upplevelsen av klimatförändringar i Sapmi.

En stor posterutsällning fanns i anslutning till kongresslokalen och bredden över ämnen var imponerande. Allt från traditionell kunskap, tobakskonsumtion, våld mot kvinnor till psykologiska problem hos skolbarn i rurala stråk. Nästa år går konferensen i Anchorage – väl mött där!

Lena Kroik 22.06.2011