Studium: Eldres helse og sykdom

Videreutdanningen Eldres helse og sykdom (tidl. Aldring og eldreomsorg) starter neste gang i mars 2012 (uke 10).
Av: Kirsten Lange

Den klassen som går nå er ferdige til sommeren, 28 studenter, og vi har gode erfaringer med videooverføring av nesten alle forelesninger. Det har betydd at det blir mye mindre reising. Det er en del av klassen som sitter på Levanger og den andre delen i Namsos.

Det er ny fagplan, 6 emner, hvert emne er på 10 studiepoeng, på hver av de 5 første emneområdene er det 3 ukesamlinger, tirs., ons. og tors. På det siste emnet (fordypningsoppgave) er det færre samlinger og mest veiledning. I tillegg er det arbeidskrav og eksamener. Hvert emne avsluttes med eksamen.

Vårsemesteret er ferdig planlagt mht tidspunkt – uke 10, 13 og 19 og eksamen uke 23.
Kontaktperson Ann-Marit Lauvsnes
[email protected]