Trender og utviklingstrekk i samhandlingsreformen

LANGEKIRSTEN4410550PX__240
Daglig leder ved SOF, Kirsten Lange, var 15.02.2012 invitert til et seminar i Trondheim for å holde et innlegg om ”Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen”. Les innlegget hennes her.

Av:

Seminaret omhandlet i hovedsak en presentasjon av det nye Charlottenlund Helse- og Velferdssenter i Trondheim kommune og muligheten som ligger i å bygge sykehjem til vesentlig lavere kostnader ved hjelp av prinsippet om modulbygging.

Les foredraget til Kirsten Lange her.