Evaluerer prosjekt for Namdal rehabilitering

NAMDALREHAB550__240
Sammen med Trøndelag FoU er Senter for omsorgsforskning Midt-Norge inne ved Namdal Rehabilitering på Høylandet med utarbeidelse av en evalueringsrapport knyttet til prosjektet ”Mestring i lag 2011”.

Av: Anne Sigrid Haugset

Prosjektet ble finansiert via prosjektmidler via Helsedirektoratet og Namdal rehabilitering. Tilskuddet ble gitt til omstilling og utvikling av private opptrenings – og rehabiliteringsinstitusjoner over statsbudsjettet for 2011.

Prosjektrapporten vil være ferdig 31. mars 2012, og vil da bli lagt ut på nettsidene våre.