Ny artikkel: Smerte hos eldre på sykehjem

TORVIK__240
Forsker Karin Torvik ved Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge har publisert en artikkel i Tidningen Ä, et svensk sykepleietidsskrift. Artikkelen handler om smerte og opplevelse av smerte hos eldre sykehjemspasienter i Norge.

Av: Kirsten Lange

Forekomsten av smerte øker med økende alder og smerte er et hyppig forekommende problem hos eldre. Ved å følge lenken under kan du lese hele artikkelen.

Referanse:

Torvik, Karin. 2012. En studie om smerte hos sykehuspasienter i Norge. I Tidningen Ä, nr. 1/2012, s. 28-29.