Nytt prosjekt: Forebyggende hjemmebesøk

ILLUSTRASJON550__240
Forsker Rigmor Einang Alnes i SOF skal delta som prosjektmedarbeider i prosjektet Utviklingsprogram for forebyggende hjemmebesøk hos eldre i Ålesund kommune. Målsettingen med prosjektet er å tydeliggjøre eksisterende kunnskap om temaet og å utvikle en modell for forebyggende hjemmebesøk.

Av: Kirsten Lange

Den eksisterende modellen i Ålesund kommune for oppsøkende hjemmebesøk hos eldre over 75 år skal evalueres fra 3 perspektiv:

· Organisatorisk

· De eldres erfaringer med hjemmebesøk

· Intervju av sykepleier som har gjennomført besøkene

Les mer om prosjektet her.