Europeisk forskersamarbeid

FORSKERTREFF500PX__240
Senter for omsorgsforskning Midt-Norge samarbeider med forskere fra ni land i Europa om å etablere felles forskning på helse- og omsorgstjenester. Walter Schönfelder ved Valnesfjord Helsesport senter er initiativtaker til samarbeidet. Forskergruppen forbereder en søknad til den siste utlysningen i EUs 7.rammeprogram for forskning høsten 2012.

Av: Hildfrid Brataas

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge samarbeider med forskere fra ni land i Europa om å etablere felles forskning på helse- og omsorgstjenester. Walter Schönfelder ved Valnesfjord Helsesport senter er initiativtaker til samarbeidet. Forskergruppen forbereder en søknad til den siste utlysningen i EUs 7.rammeprogram for forskning høsten 2012.

Denne gangen var Senter for omsorgsforskning Midt-Norge vertskap for gruppen. Deltakere fra syv land var samlet på møtet.

Møtet ble holdt på et hotell i nærheten av Trondheim. Derfra er det fin utsikt til indre Trondheimsfjord. Det er også stier til utmarka fra hotellet, men både på grunn av regn og den avsatte tida for målretta arbeid, ble ikke disse benyttet.

Med utenlandske gjester tok vi oss tid til en kort tur til Trondheim. Her fikk gjestene se Nidarosdomen og en spasertur slik at de fikk se de gamle trehusene på Bakklandet.

Foruten deltakere fra Valnesfjord helsesportsenter og fra Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, består gruppen av forskere fra Belgia, Finland, Italia, Tyskland, Slovenia, Storbritannia, Sveits og Østerrike.

De ni landene representerer den brede variasjonen i europeisk organisasjon av helsetjenester for en befolkning som varierer mellom 2,1 millioner i Slovenia til 81,7 i Tyskland. Stor er også variasjonen i levealder og andel eldre i befolkningen.

I Norge er det Samhandlingsreformen som dominerer diskusjonen om helsetjenestens utforming og ansvarsfordeling mellom kommunale og sykehustjenester. De fleste europeiske land har eller har hatt tilsvarende reformer.

Målet for det planlagte prosjektet er å undersøke i et europeisk perspektiv hvilken betydning koordinering og samhandling har for å levere best mulige helsetjenester til den raskt voksende andel eldre i befolkningen.

Forskergruppen ser flere fordeler av samarbeidet. For det ene bygger de på hverandres forskererfaring og faglige kompetanse. Som ansatt ved Senter for omsorgsforskning ble jeg sist år invitert til å delta i forskergruppen. Og jeg ser svært positivt på arbeidet sammen med dyktige forskere. Kunnskapsutveksling på tvers av nasjonene er relevant og interessant. For det andre har forskerne både faktakunnskap og erfaringskunnskap om helsetjenester i land på tvers av Europa. Dette gir et godt grunnlag for å sammenligne norsk helse- og omsorgstjeneste med andre lands tjenester.

Samarbeidet er på dette som på tidligere møter preget av hyggelig, intenst og målretta arbeid. Samarbeidet er et godt tiltak for å knytte lokal og regional omsorgsforskning hos Senter for omsorgsforskning opp mot internasjonalt og nasjonalt forskningssamarbeid om utvikling av kunnskap for å møte befolkningens behov for omsorgstjenester.

Disse deltok:

Fra høyre på bildet øverst i saken: Peter Schulz fra Sveits, Trond Bliksvær og Walter Schönfelder fra Norge, Timo Sinervo fra Finland (bak), Loredana Covolo fra Italia (foran), Manuela Plößnig fra Østerrike, Eva Gorup og Davorina Petek fra Slovenia, Stephan Van den Broucke fra Belgia, og lengst til venstre Hildfrid Brataas i Senter for omsorgsforskning Midt-Norge. Øvrige deltakere i gruppen som ikke er på bildet er Martin Beyer fra Tyskland, Anne Kärki fra Finland og Pauline Irving fra UK.