Konferanse: Et nordisk blikk på samhandling

De fem regionale sentrene for omsorgsforskning ønsker velkommen til den tredje nasjonale konferansen om omsorgsforskning.

Av: Kirsten Lange

Formålet med konferansen er å samle forskere, praktikere, ledere og representanter for offentlig forvaltning, for å formidle praksisnær forskning, utveksle erfaringer og inngå nye relasjoner innen omsorgsforskningfeltet.

Hovedtema for konferansen i år vil være «Et nordisk blikk på samhandling». Vi håper å få presenteret perspektiver og erfaringer fra våre naboland såvel som erfaringer, muligheter og utfordringer her hjemme.

I tillegg til plenumsfremlegg vil det bli parallelle sesjoner med presentasjon av ulike prosjekter innen forskning og utvikling.

Sted: Gjøvik

Når: 24.-25.10.2012

Mer info om konferansen finner du på: www.omsorgsforskning.no