Påminnelse: Seminar om aksjonsforskning

MCNIFF230PX__240
Vi minner om seminaret i aksjonsforsknig med professor Jean McNiff, fra York St. John University den 10. mai. Påmeldingsfristen er 4. mai, til [email protected].

Av: Kirsten Lange

Kursholder er professor Jean McNiff, fra York St. John University. Hun er en av de mest innflytelsesrike innen aksjonsforskning i verden i dag. McNiff har et stort engasjement for å støtte aksjonsforskning i lokale, regionale, nasjonale og globale sammenhenger og arbeider med utøvere der anledningen byr seg.

Tid: 10.mai 2012 fra kl: 10.00-15.00

Sted: Hint, Røstad. Auditorium Blåsalen. Nylåna.

Mat og kaffe/tea kan kjøpes i kantina på Røstad!

Påmelding til: [email protected] innen 4. mai 2012.

Vel møtt.

Hilsen

Førsteamanuensis Ingela Enmarker

Daglig leder ved Senter for Omsorgsforskning, Midt–Norge, Kirsten Lange