Nye rapporter kommer

Utviklingssentret ved hjemmetjenesten i Stjørdal, i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, kommer i løpet av våren med 2 ferdige rapporter.

Av: Kirsten Lange

Tema for rapportene er:

• Kreft og lindring i Værnesregionen
• KOLS prosjekt i Værnesregionen