Rapport fra seminar i aksjonsforskning

Professor Jean McNiff fra York St.John University, ledet en spennende dag med ca 20 deltagere fra HINT, HIST, Trondheim Kommune, Namdal Rehabilitering, Utviklingssentret i Verdal og ansatte i SOF.

Av: Kirsten Lange

Gruppen var sammensatt fra ulike helsefaglige miljø men dette gjorde dagen enda mer interessant og variert. Dagen var dialogbasert og deltagerne var virkelig engasjerte og motiverte.

Noen av de sentrale spørsmål som ble løftet fram om aksjonsforskning i prinsipp og praksis handlet i hovedsak om:

· Hva er aksjonsforskning ?

· Hva er forskjellen mellom aksjonsforskning og tradisjonell forskning ?

· Hvordan gjennomfører vi et aksjonsforskningsprosjekt?

· Hvorfor benytte denne metoden ?

Les mer om Jean McNiff på hennes egen nettside.