Nytt prosjekt: Smertelindring hjemme og i sykehjem

TORVIK__240
Forsker Karin Torvik ved Senter for omsorgsforskning Midt-Norge er i gang med en undersøkelse om ”Smertelindring til pasienter med smerter ved sykehjem og hjemmebasert tjenester i Midt-Norge”.

Av: Kirsten Lange

Torvik ønsker å undersøke kunnskaper, ferdigheter og holdninger angående smertelindring hos ansatte med medisinansvar i hjemmebasert omsorg og sykehjem i Midt-Norge. Utvalget som benyttes til undersøkelsen er de såkalte omsorgsforskningskommunene til senter for omsorgsforskning i Midt-Norge. Det er 11 slike omsorgsforskningskommuner i vår region og de har en gjensidig avtale om forskningssamarbeid med sentret.

I vedlagte protokoll kan du finne mer om prosjektet til Torvik.