Torvik med i HUNT-prosjekt

TORVIK__240

Forsker Karin Torvik skal jobbe i prosjektet ”Helse og hukommelse i HUNT”.

Av: Kirsten Lange

Om prosjektet ”Helse og hukommelse i HUNT”

· Programmet er et 3 –årig prosjekt for bedre kunnskap om demenssykdom og samfunnsøkonomi( 2011-2014)

· Oppdragsgiver er Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester og er et partssamarbeid mellom oppdragsgiver og alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF(SHIF)

· Rammen for oppdraget er Demensplan 2015. Den gode dagen

· Torvik skal ha ansvar for delprosjekt ” Helse og hukommelse i HUNT” som prosjektkoordinator i 50% stilling fra 01.08.2012. Hun vil ha ansvar for koordineringen av kartlegging av pasienter i sykehjem i Nord-Trøndelag.

· I 2012 startet et delprosjekt som vil kartlegge demenssykdom hos inviterte beboere på sykehjem i Nord-Trøndelag. Kartleggingen er gjennomført av prosjektsykepleiere på sykehjemmet som har gjennomgått et standardisert opplæringsprogram. Prosjektet gjennomføres i tidsrommet 2012-2015.

· Prosjektkoordinatoren vil ha ansvar for gjennomføring og kartlegging i sykehjem og at datainnsamlingen går etter planen og blir av god kvalitet.