Fagnytt fra Sør-Trøndelag

FAGNYTT12012__240
Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem i Sør-Trøndelag har sammen utviklet sitt første fagnytt. Her omtales sentrale og spennende prosjekter som både er avsluttet og som er i gang.

Av: Kirsten Lange