Hvordan skrive rapporter

For å øke kunnskap om omsorgspraksis, er det viktig at ansatte i praksisfeltet formidler erfaringskunnskap til andre i fagmiljøet. Vedlgt følger noen praktiske råd om publisering av utviklingsarbeid.

Av: Kirsten Lange

Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge (SOF) ønsker med dette notatet å bidra med kunnskap om hvordan utviklingsprosjekter eller forsknings- og utviklingsarbeid (FoU arbeid) kan publiseres i form av rapporter.

Frmidle erfaringskunnksap

For å øke kunnskap om omsorgspraksis, er det viktig at ansatte i praksisfeltet formidler erfaringskunnskap til andre i fagmiljøet. SOF har en hjemmeside hvor rapporter kan formidles. Hjemmesiden har også lenke til Utviklingssykehjem og Utviklingshjemmetjenester, som legger ut forsknings- og utviklingsrapporter på sine hjemmesider.

Skriv rapporter

Ønsker man å publisere utviklingsarbeid, kan man bruke samme mal som en forskningsrapport. Det er til hjelp for å strukturere stoffet. Det gir også struktur for leseren.

Vi håper flere og flere skriver prosjektrapporter. Det kan bidra til god kvalitet på helsetjenester for pasientene, og til tilfredse, stolte helsearbeidere.

Last ned rapporten her …