Kreft og lindring i Værnesregionen

TORVIK__240
Rapport om arbeid med å øke omsorgstjenestenes kompetanse og øke samhandling om felles utfordringer ved kreft og lindring.

Av: Kirsten Lange

Prosjekt kreft og lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i 2012. Prosjektet er finansiert ved midler fra Utviklingssentret for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag.

Hovedmålsettingen ved prosjektet er å øke tjenestenes kompetanse og å styrke samhandling om felles utfordringer ved kreft og lindring i Værnesregionen.

Arbeidsnotatet viser hva som er gjort for å nå målet om å øke omsorgstjenestenes kompetanse samt å øke samhandling om felles utfordringer ved kreft og lindring.

Forsker Karin Torvik ved Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge har vært forskningsfaglig veileder på prosjektet.

Les rapporten Kreft og lindring i Værnesregionen