Torjuul ny medarbeider

TORJUULKIRSTEN1__240
Kirsti Torjuul er ansatt for å følge opp Utviklingssentrene i Sør-Trøndelag med forskningsfaglig bistand og veiledning.

Av: Kirsten Lange

Førsteamanuensis ved HIST Kirsti Torjuul er fra august 2012 ansatt i 20 % stilling for å følge opp Utviklingssentrene i Sør-Trøndelag med forskningsfaglig bistand og veiledning. Disse er Utviklingssentret for hjemmetjenester i Åfjord og Søbstad helsehus i Trondheim.

Torjuul er fra Trondheim og er utdannet hjelpepleier i 1972 og sykepleier i 1977. Hun arbeidet som ved sykepleierutdanningen i 1982 etter å ha studert ved sykepleielærerutdanningen i Tromsø i 2 år. I 1999 tok Torjuul hovedfag i helsefag ved NTNU og doktorgrad i 2010 ved Universitetet i Tromsø.

Allsidig lærer
– Jeg har liten erfaring som sykepleier i praksis. Arbeidet i ett år ved medisinsk avdeling regionsykehuset i Trondheim (St. Olavs hospital) før jeg startet som lærer, sier Kirsti Torjuul.

– De første årene arbeidet jeg ekstravakter ved sykehuset, div. sykehjem og hjemmesykepleien i helger og ferier. Som lærer har jeg undervist studenter i teori og praksis i alle deler av utdanningen. Jeg har også undervisningsoppdrag på videreutdanningene og er tilknyttet videreutdanningen i kreftsykepleie i 25 % stilling.

Doktorgrad
– I doktorgradsarbeidet har jeg intervjuet leger og sykepleiere på kirurgiske avdelinger om hvordan de håndterer etiske problemer i praksis og betydningen av etiske problemstillinger i yrkesutøvelsen. Arbeider nå med analyse av intervjuer med ledere og ansatte som har deltatt i prosjektet livsgledesykehjem i Trondheim kommune.

I tillegg til etiske problemstillinger i helsevesenet har Torjuul et bredt faglig interessefelt, blant annet i helse- og sosialhistorie, filosofi og vitenskapsteori, omsorgsetikk, teknologi og omsorg, og norsk helse- og sosialpolitikk generelt.