Utprøving av spillteknologi

SPILLTEKNOLOGIPROSJEKTBESKRIVELSE1708121__240
Vedlagte rapport dokumenterer foreløpige erfaringer fra Utprøving av spillteknologi for personer med kognitiv svikt.

Av: Kirsten Lange

Utprøving av spillteknologi for personer med kognitiv svikt er forholdsvis nytt i Norge. Et prosjekt har så vidt kommet i gang i Møre og Romsdal i et samarbeid mellom kommunene Vanylven, Ulstein og Ålesund. Utprøving og etablering av en slik aktivitet ser imidlertid ut til å interessere mange kommuner og fagpersoner og informasjon om prosjektet blir hyppig etterspurt fra flere.

– Vi har derfor funnet det nyttig å utarbeide et dokument som forteller om samarbeidsprosjektet innen spillteknologi allerede nå, sier Brit Krøvel, leder for utviklingssenter for hjemmetjenester Møre og Romsdal og Rigmor Einang Alnes, forsker SOF.

Kunnskapsdeling
Dokumentet inneholder oppdatert informasjon om planlegging og aktivitet, og en evaluering av prosjekt Spillteknologi pr 13.08.2012. Dokumentet vil bli supplert med ny informasjon etter hvert som prosjektet forløper.

Dette er ikke en fullstendig statusrapport, sier forskerne. Det er ment som et hjelpemiddel for å kunne formidle vårt fortløpende arbeid med prosjektet, slik at andre kommuner får tilgang til den kunnskapen vi erverver oss underveis.

Prosjeketplan Spillteknologi og statusrapport pr 13.08.2012