Kunnskap gir vekst

HILDERESVEOGINGUNNSUNDFORBORD__240
Prosjektrapport: Avdeling i vekst – utvikling gjennom kunnskap.

Av: Kirsten Lange

«Avdeling i vekst – utvikling gjennom kunnskap» er et utviklingsprosjekt gjennomført ved Utviklingssenter for sykehjem i Verdal, Nord-Trøndelag.

Bakgrunnen for prosjektet er en erkjennelse av at systematisk satsing på kompetansebygging er helt avgjørende for måloppnåelse og verdiskapning.

Prosjektet har lagt vekt på å skreddersy kompetanseutvikling hos ansatte tilpasset utfordringer og behov i en sykehjemsavdeling.

Les mer her …