Nortug ny medarbeider

BENTENORDTUGB550__240
Bente Nordtug startet 1. september og skal ha ansvar for Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Stjørdal kommune ift forskningsfaglig bistand og veiledning.

Av: Kirsten Lange

Bente Nordtug er utdannet sykepleier (1986) og cand polit i helsefag (2001) og doktorgrad i helsevitenskap ved NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin med avhandlingen i 2011.

Avhandlingen hennes hadde tittelen «Caring burden of cohabitants living with partners suffering from chronic obstructive pulmonary disease or dementia”.

Northug er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Pårørendeforskning

– I doktorgradsarbeidet har jeg undersøkt hvordan omsorgsbelastning, ulike former for sosial støtte, og mental helse arter seg for pårørende partnere til personer med demens eller kols, forteller Nordtug. Til det brukte jeg både spørreskjemaer og gjorde intervjuer med pårørende.

– Jeg har også sett på hva som blir betydningsfullt for pårørende for å klare å stå i slik omsorg hjemme.