Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Fagutviklingssykepleierne Inger-Lise Wille og Signe Nyrønning ved Søbstad Helsehus i Trondheim har skrevet artikkelen Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem. Artikkelen er publisert i tidsskriftet ” Geriatrisk Sykepleie” 3-2012.

Av: Kirsten Lange

Kunnskap og kompetanse hos ansatte som arbeider i sykehjem er en viktig forutsetning for å sikre kvaliteten i pleie og omsorg av døende pasienter i sykehjem. God lindrende behandling må være basert på et helhetlig omsorgsprinsipp, som ikke bare innebærer medisinsk behandling og symptomlindring, men også nærvær, støtte og forståelse i en krevende livssituasjon. Ved å implementere standard og retningslinjer for omsorgen kan dette være et viktig redskap for å sikre kvaliteten knyttet til omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem.

Les hele artikkelen.