Seminar for ansatte i Senter for omsorgsforskning

SOFANSATTE550PX__240
Ansatte i Senter for omsorgsforskning Midt- Norge hadde seminar på hotell Rica Rock City i Namsos 06. og 07.11.2012. Forskere og stipendiater presenterte egne pågående prosjekter for kollegiet.

v: Kirsten Lange

Konstruktive innspill og tilbakemeldinger ble delt deltagerne i mellom.

På kvelden var det omvisning på Rock City etterfulgt av felles middag.

På dag 2 av seminaret var de 6 koordinatorene for Utviklingssentrene i region Midt-Norge invitert.

Tema for denne dagen var vektlagt muligheter og utfordringer i samarbeidet mellom Utviklingssentrene og Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge.

Forsker Karin Torvik ved SOF har våren 2012 foretatt en kartlegging av dette samarbeidet. Rapporten vil foreligge ila desember 2012.