Hvordan kan ledelse bidra til reduksjon av sykefraværet?

ARILDASPEN550__240
Åfjord kommune har sammen med en annen kommune deltatt som utvalg ifm utarbeidelse av masteroppgaven “Se og bli sett”.

Av: Kirsten Lange

Enhetsleder for hjemmetjenesten og Utviklingssentret i Åfjord Laila Refsnes mener gjennom avhandlingen å få bekreftelse på at det er sammenheng mellom ledelse og sykefravær der hvor ledelse utøves målrettet, problemløsende og i et språkskapende samspill.

Betydningen av at det utvikles en tilstedeværelseskultur innvirker på sykefraværet.

Åfjord kommune er meget godt fornøyd med resultatet

Forfattere:

Espen Nordgård Jakobsen jobber i dag som rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Sør Trøndelag. Han har vært rådgiver for IA virksomheter siden januar 2008. Før dette jobbet han som rådgiver ved NAV kontor.

Arild Risvik er i dag personalsjef i Bjugn og Ørland kommuner. Han er utdannet vernepleier og har 10 år erfaring som miljøterapeut og 12 år som leder av forskjellige enheter innen helse-, pleie- og omsorgstjenesten i kommunal virksomhet.

Gjennom utarbeidelse av sin masteravhandling er de to forfatterne opptatt av å skape forståelse for betydningen av lederskap som en viktig faktor for å utvikle gode arbeidsplasser.

Les hele masteravhandlingen her

Hei, sjef, vet du hvem jeg er? (kort versjon av masteravhandlingen)