Verdal kommune arrangerte dialogkonferanse

DIALOGKONFERANSE550__240
Verdal kommune arrangerte dialogkonferanse med potensielle leverandører av Velferdsteknologi. Konferansen ble holdt 21.11.2012

Av: Kirsten Lange

Verdal kommune har i samarbeid med Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling samt Midt Norsk Velferdsteknologiprosjekt valgt å gjennomføre denne prosessen som et pilotprosjekt for å oppnå økt forståelse, kompetanse og kunnskap om hvordan man kan oppnå innovative offentlige anskaffelser. Målsetningen er å gjennomføre effektive og formålstjenlige innkjøp/anbudsprosesser til det beste for brukere, og som behandler leverandørene objektivt og rettferdig.

Første fase i prosessen var gjennomføring av en dialogkonferanse der det vil ble gitt mer detaljert informasjon om kommunens behov og utfordringer.

Formålet med dialogkonferansen var få innspill fra deltakerne på de foreløpige planene og hvordan behovet til kommunen kan nås på en best mulig måte. Kommunen ønsket også å presentere brukernes og kommunens behov på en god måte slik at det kan stimulere leverandører til innovasjon. Etter dialogkonferansens slutt var det anledning til å få en omvisning ved Verdal bo og helsetun.

På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen blir de interesserte leverandører invitert til å beskrive sine løsninger på kommunens beskrevne utfordringer. Dette skal videre gjøres på et overordnet og funksjonelt nivå.

Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger, slik at det kan utarbeides en kravspesifikasjon som er fremtidsrettet. Gjennom at leverandørene får presentert sine løsninger, planer og visjoner, sikrer Verdal kommune at også bransjen blir hørt.

Det var også mulig å melde seg på og følge konferansen via streaming.

Her kan du lese mer om innholdet på konferansen:

Tore Andre Sines sitt foredrag (Om NHO/KS Nasjonalt program for Leverandørutvikling)
Per Tore Sandsaunets foredreg (Beskrivelse av behov og leverandørutfordringer)
Notat om Prosjekt Velferdsteknologi ved Verdal bo og helsetun, Verdal kommune