Statusrapport fra spillteknologiprosjektet på Sunnmøre

SPELSENTER550PX__240
Spillteknologiprosjektet på Sunnmøre er en del av Midt – Norske Velferdsteknologiprosjektet som er styrt av de tre fylkesmennene i Møre- og Romsdal, Sør -Trøndelag og Nord-Trøndelag i samarbeid med KS.

v: Kirsten Lange

De samarbeidende kommunene i spillteknologiprosjektet på Sunnmøre er Vanylven, Ulstein, Ålesund og fra november 2012 også Herøy kommune. I tillegg er de sunnmørske kommunene med i eget prosjekt knyttet til GPS sporingsteknologi.

Midt – Norsk Velferdsteknologiprosjekt ble igangsatt i 2011. Her deltar til sammen 15 kommuner med ulike velferdsteknologiske delprosjekt.

Her er en oversikt over de andre velferdsteknologiske delprosjektene som er med i Midt- Norsk Velferdsteknologiprosjekt:

· Vandrealarm i sykehjem

· GPS- sporing gjennom Sintef – prosjektet ”Trygge Spor”

· Teknologi ved medisinering av hjemmeborende gjennom Sintef – prosjektet ” Trygg medisinering”

· Bruk av memoplaner til mennesker med kognitiv svikt.

· Bruk av videokonferanseutstyr i behandling/møte med pasienter/sykehus og fastlege.

· Sporing – og/eller sikring av utvendig areal særlig knyttet til institusjonslignende bygg.

Les statusrapporten for Spelteknologiprosjektet her.