Felles kunnskapsutvikling fremmer samhandling

ILLUSTRASJONOMSORG__240
Høgskolelektor ved Hint ,Nanna Simonsen Hellesø presenterte abstract med tittel “Felles kunnskapsutvikling fremmer samhandling” på den nasjonale konferansen om omsorgsforskning, (Senter for omsorgsforskning, Østlandet, Høgskolen i Gjøvik): Et nordisk blikk på samhandling.

Av: Kirsten Lange

Overhalla kommune har gjennomført utviklingsprosjektet ”Forflytningsteknikk i pleie og omsorgstjenestene” med prosjektleder Tone Mette Flått. Senter for omsorgsforskning Midt-Norge har evaluert prosjektet.

Et spørsmål er om kvalitetsarbeid med helsefremmende fokus også har betydning for samarbeidsklima og samhandling i praksis?Prosjektets mål var å redusere belastningsskader og høyne kvaliteten på forflytningspraksis. Opplæring for alle personellgrupper hadde også som mål at personell på tvers av sykehjemsavdelinger, omsorgsboliger og hjemmetjenester skulle motiveres til mer samhandling og samarbeid.

Det er produsert en DVD som viser pasientforflytning og kvalitetsstandard og denne blir presentert på premiære i Overhalla 14. desember 2012 med “skuespillerne” og andre involverte tilstede.

Denne DVD legges ut både på SOF, Midt- Norge og Overhalla kommune sin hjemmeside etter hvert.

Lenker:

Nanna Hellesøs abstract til konferansen

Lysarkpresentasjonen til Hellesø