Helse blant eldre med kjæledyr

INGELAENMARKER__240
Forsker, førsteamanuensis Ingela Enmarker ved SOF/ Hint har sammen med flere publisert en artikkel i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health 2012; 40:718-724 om helse blant eldre som har kjeledyr. Studien tar utgangpunkt i HUNT data.

Av: Kirsten Lange

Bakgrunn og hensikt

En rekke studier viser at mennesker som lever med dyr som hunder og katter får en bedre aldring da dyrene fremmer deres helse.

På den annen side, har forskningen funnet at forholdet mellom eldre kjæledyrseiere og helse er dårligere enn blant unge med kjeledyr.

Derfor ble hensikten med HUNT 3 studien å sammenligne eldre mannlige og kvinnelige katt -og hundeiere med ikke – dyreiere med hensyn til demografi og helse. (≥ 65 år)

Resultat

Det viktigste resultatet var at eldre mennesker som eier en hund viste mer positive helsemessige egenskaper enn både katten eller ikke-dyreiere.

Tvert imot, viste eldre katteeiere høyere BMI og høyere systolisk blodtrykk, og rapporterte dårligere generell helse. De utøvde også mindre fysisk aktivitet enn de andre.

Kvinnelige ikke-hundeeiere røkt flere sigaretter enn de som hadde kjæledyr. Ellers fant man ingen kjønnsforskjeller i forhold til kjæledyr eierskap.

Sammenlignet med de uten kjæledyr, viste resultatene at det var mer sannsynlig at både katt og hundeiere var yngre eldre samboende menn.

Hundeeiere ble også tilbøyelig til å utøve hyppigere fysisk aktivitet enn de andre gjorde. Motsatt resultat ble vist for katteeiere.

Les hele artikkelen her:

Health in older cat and dog owners: The Nord-Trondelag Health Study (HUNT)-3 study