Fagnytt fra Sør-Trøndelag

FAGNYTTBILDE__240
Gjennom utgivelse av Fagnytt 2 , 2012 ivaretar utviklingssentrene i Sør-Trøndelag, hhv hjemmetjenesten i Åfjord og Søbstad Helsehus i Trondheim, sitt ansvar som pådrivere for utvikling av kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylke.

Av: Kirsten Lange

Utviklingssentrene er oppfordret fra Helsedirektoratet til å bidra med og utvikle og videreutvikle modeller og systemer i den hensikt å øke kvaliteten på tjenestene i samarbeid med ulike aktører. Samarbeidet innebærer blant annet erfaringsutveksling og nettverksbygging internt i egen kommune og med andre kommuner i Sør-Trøndelag.

Gjennom utgivelse av Fagnytt formidles ulike prosjekter som pågår i Utviklingssentrene.

Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge presenterer 2 prosjekter hvor det er utgitt egne rapporter.

Les Fagnytt fra Sør-Trøndelag her