Evalueringsrapport om Senter for omsorgsforskning Midt-Norge

Evalueringsrapport om Senter for omsorgsforskning Midt-Norge sin forskningsfaglige bistand og veiledning til utviklingssentrene for hjemmetjenester og sykehjem i regionen.

Av: Kirsten Lange

Senter for omsorgsforskning (SOF), Midt-Norge er tilknyttet Høgskolen i Nord – Trøndelag (HINT) og har blant annet som oppdrag å yte forskningsfaglig bistand og veiledning til Utviklingssentrene for hjemmetjenester og sykehjem (USHT) i regionen.

USHT Midt- Norge består av tre Utviklingssenter for hjemmetjenester (Åfjord, Ålesund og Stjørdal) og tre Utviklingssenter for sykehjem (Trondheim, Kristiansund og Verdal).

Målsetting: Hensikten med studien var å evaluere SOF Midt-Norges bistand og veiledning til USHT i regionen. Kunnskapen vi fikk fra denne evalueringen vil danne grunnlag for en mer målrettet arbeidsform og prioriteringer knyttet til dette samarbeidet.

Metode: Kvalitativ studie der data ble samlet inn ved hjelp av spørreskjema med åpne spørsmål. Spørreskjemaet ble laget på grunnlag av Helsedirektoratet’s føringer for SOF’s arbeid i forhold til USHT i regionen. Spørreskjemaene ble sendt på e-mail til lederne i USHT.

Resultat: Alle USHT i Midt -Norge svarte på spørreskjemaet. Alle USHT hadde skrevet en samarbeidsavtale med SOF.

Link til rapporten