Forflytningsteknikk i pleie og omsorg

FORFLYTNING550__240
Overhalla kommune, pleie og omsorgstjenesten har i perioden 2009-2012 kjørt et større HMS -prosjekt. Dette har vært et prosjekt som også har fått oppmerksomhet nasjonalt. Prosjektnavn: Forflytningsteknikk i pleie og omsorg – tjenestekvalitet, forebygging og helse.

Av: Kirsten Lange

Prosjektet har vært et vellykket og hele pleie og omsorgstjeneste har oppnådd mange fordeler.

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge og Hint har vært forskningsfaglige veiledere og evalueringsansvarlige underveis.

Det er utarbeidet en undervisnings DVD om hele prosjektet som du kan se om du følger denne linken: Video om forflytningsteknikk.

Studenter på sykepleierutdanningen ved Hint har deltatt sammen med ansatte i kommunen under utvikling og produksjon av DVD.

•Det er utarbeidet en rapport om prosjektet. Det er videre søkt midler for å kunne gjennomføre en evaluering av innført forflytningsstandard.

• Høgskolelektor Nanna S. Hellesø presenterte prosjektet på Den 3. nasjonale konferansen om omsorgsforskning. Et nordisk blikk på samhandling. Gjøvik 24. og 25. Oktober 2012.