I Trygge Hender, riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten

DEMENSBILDE__240
Studier viser uoverensstemmelse mellom medisinkort i hjemmet og hos fastlegen blant 50-90 % av pasientene i hjemmesykepleien. Kampanjen som pågår fra 2011-2013 fokuserer på innsatsområder hvor potensialet for forbedring er stort.

Av: Kirsten Lange

Utviklingssentret for hjemmetjenester i Åfjord skal delta i læringsnettverket «Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten», et delprosjekt i regi av Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender». Vi gjennomfører dette prosjektet med en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av sykepleiere, kommunelege og farmasøyt sier prosjektansvarlig Laila Refsnes.

Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten er valgt som et av innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen ”I Trygge Hender 24/7”. Studier viser uoverensstemmelse mellom medisinkort i hjemmet og hos fastlegen blant 50-90 % av pasientene i hjemmesykepleien.

Kampanjen som pågår fra 2011-2013 fokuserer på innsatsområder hvor potensialet for forbedring er stort. Det vil legges vekt på tiltak som har dokumentert effekt og har støtte i norske fagmiljøer.

Utviklingssentre for hjemmetjenester inviteres til å delta på læringsnettverk over 9 måneder. Dette skal være et verktøy for å introdusere innsatsområder, tiltak, forbedringsverktøy og målemetoder.

Samlingene vil fungere som arbeidsseminarer hvor de samme tverrfaglige teamene forplikter seg til å delta.