Sykehjemsprosjektet i Nord-Trøndelag

LOGOSYKEHUSETINNLANDET
REDIC (Resource Use and Disease Course in Dementia) er et forskningsprosjekt organisert av Sykehuset Innlandet etter oppdrag fra Helsedirektoratet.

Av: Kristin Lange

REDIC (Resource Use and Disease Course in Dementia) er et forskningsprosjekt organisert av Sykehuset Innlandet etter oppdrag fra Helsedirektoratet. I tillegg til samarbeid med miljøer for helsetjeneste forskning og helseøkonomi ved UiO, A-hus og Stavanger Universitetssykehus, bidrar mange kliniske miljøer og forskningsmiljøer til prosjektet.

I Nord-Trøndelag er Senter for Omsorgsforskning Midt Norge en viktig bidragsyter for inklusjon av pasienter fra sykehjem, i tillegg HUNT, kommunene i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen, Folkehelseinstituttet, sykehusene i Nord-Trøndelag og St Olavs Hospital.

Hovedmål i Nord-Trøndelag:

  • Bedre undersøkelse og behandling av pasienter i sykehjem ved å utvikle og evaluere modell for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten med fokus på oppfølging av pasienter i sykehjem.

Delmål:

  • Kompetanseheving i sykehjem 
  • Bedre kommunikasjon mellom primærhelsetjeneste og sekundærhelsetjeneste
  • Innføring av strukturert opplegg for utredning og behandling av pasienter
  • Bedre kompetanse i spesialisthelsetjenesten angående eldres helse i kommunal helsetjeneste
  • Bidra til forskning i sykehjem 

REDIC inkluderer pasienter med demens fra hjemmetjenesten, sykehjem og hukommelsespoliklinikker ved sykehus og følger de i tre år. I tillegg skal en gruppe kognitivt friske eldres inkluderes og følges i tre år. I sykehjem inkluderes pasientene i det de legges inn på sykehjemmet, og de gjennomgår en grundig kartlegging av kognisjon, symptomer på demens, depresjon og delir, livskvalitet, medikamentbruk, bruk av helseressurser før innleggelse på sykehjem, fysisk funksjon, ADL funksjon, smerte og mer.

Les mer: Presentasjon av Karin Torvik