Fagnytt fra Sør-Trøndelag

SOMMERBLOMSTER__240
Fagbladet omhandler utviklingsprosjekter ved fylkes to Utviklingssenter(USHT) samt en artikkel fra Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge. Denne artikkelen omhandler bruk av refleksjonsgrupper som et virkemiddel for kontinuerlig forbedringsarbeid i Ålesund kommune.

Av: Kirsten Lange
Fortsatt god sommer!
Last ned Fagnytt fra Sør-Trøndelag som pdf her