Stausrapport om ernæringsprogrammet i Ålesund kommune 2013.

SKJERMBILDE20130918KL145256Av: Kirsten Lange
Det antas at mellom20 til 50 prosent av pasienter i langtidsinstitusjoner har en underernæringstilstand.
Blant hjemmeboende syke eldre er forekomsten av underernæring anslått til å være rundt 10%.
Helsedirektoratet har utarbeidet «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring».
Denne rapporten fra Ålesund kommune beskriver utvikling og status i deler av ernæringsprogrammet.
Hensikten med statuskartleggingen i Ålesund var å:

  • Få kunnskap om i hvilken grad de ulike virksomheter følger opp brukere/beboere i ulike institusjoner/boliger og åpen omsorg i forhold til fare for underernæring, ved hjelp av indikatorer og oppfølgingsspørsmål.
  • Vurdere effekt av opplæringsprogrammet

Statusrapporten i sin helhet finner du her.