Utviklingssentre skal sikre riktig medisinbruk i sykehjem og hjemmetjeneste.

Utviklingssentre over hele landet deltar i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Kampanjetiltakene skal sikre riktig medisinering og redusere pasientskader.

Riktig legemiddelbruk i sykehjem er et innsatsområde i Pasientsikkerhetskampanjen. Kampanjen ble lansert av helsemyndighetene i 2011, og varer i tre år. Utviklingssentre for sykehjem deltok i 2012 i et nasjonalt læringsnettverk og har startet arbeidet med å spre lærdommen i egne fylker. Utviklingssentre for hjemmetjenester startet arbeidet i det nasjonale læringsnettverket i år, før også de vil spre arbeidet i egne fylker.

Sykehjem kan vise til forbedringer
Utviklingssentre for sykehjem har jobbet med å iverksette tiltak for å optimalisere legemiddelbehandlingen og dermed redusere pasientskader siden mars i fjor. Ved avslutning av det nasjonale læringsnettverket i oktober 2012 kunne sykehjemmene vise til positive resultater og klare forbedringer knyttet til legemiddelbruk.

– Vi er imponert over innsatsen sykehjemmene har vist gjennom læringsnettverket. Vi ser at det er positive resultater og forbedring for alle, noe som bekrefter at alle har jobbet målrettet med tiltakene, sier sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger.

nygaard-Bteam_nett-5B1-5D
Filmen Riktig legemiddelbruk i sykehjem viser resultat fra et pilotprosjekt ved Nygård, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold Teamet i pilotprosjektet ved Nygård sykehjem, USHT Vestfold


Utviklingssentrene for sykehjem arbeider nå med å spre lærdommen til andre sykehjem i sitt fylke ved å arrangere fylkesvise læringsnettverk (arbeidsseminar) med fokus på iverksetting av konkrete tiltak i egen organisasjon mellom samlingene. Skjellanger er glad for at Utviklingssentrene viser vei for resten av sykehjemmene i sine fylker:

– Det arbeidet som disse nå legger ned, vil komme tusenvis av sykehjemspasienter i Norge til gode, poengterer hun.

Hjemmetjenesten er i gang med kampanjen
4. februar 2013 ble første samling i det nye læringsnettverket for samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten avholdt. Kommunene Bærum, Eidsberg og Oslo har tidligere gjennomført pilotprosjekter for hjemmetjenesten og delte sine erfaringer med resten av landets hjemmetjenester. Pilotprosjektene viser blant annet til vesentlige justeringer av pasientenes legemiddelbehandling. Noen pasienter trappet ned på sine legemidler, mens andre fikk nye på listen sin. En pasient opplevde stor endring i sin livssituasjon etter at hun sluttet på overflødige medikamenter. I Eidsberg og Oslo kommune ble det gjort justeringer i medisinlistene til 85-90 % av pasientene, og 45 % i Bærum.

Les mer om resultatene og erfaringene fra de tre kommunene som deltok i pilotprosjektet

Etter første samling synes deltakerne at læringsnettverket var engasjerende og lærerikt:

– Vi har virkelig fått øynene opp for hvor viktig det er å arbeide systematisk for å få bukt med feilmedisinering. Det er flott at kampanjen ”pusher” oss og viser hvordan vi kan drive med enkel, men virkningsfull kvalitetssikring. Vi er nå i full fart med å sette i verk tiltak, sa Helen Skulbørstad, avdelingsleder ved Furuhaugane omsorgssenter i Sogn og Fjordane.

 

Se listen over Utviklingssentre for hjemmetjenester som deltar i Pasientsikkerhetskampnajen

Se listen over sykehjem som har deltatt i Pasientsikkerhetskampanjen