Smertelindring til pasienter og brukere av sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Midt-Norge

Førsteamanuensis/forsker Karin Torvik har utarbeidet rapporten «Smertelindring til pasienter og brukere av sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Midt-Norge»

Skjermbilde 2013-10-17 kl. 15.12.24

Evalueringen er finansiert av Senter for omsorgsforskning Midt-Norge

Rapporten inneholder en studie som hadde som mål å bedre smertelindring til eldre personer med ulike kognitiv funksjon i hjemmebasert omsorg og i sykehjem.

Følgende problemstilling er belyst:

  • Best praksis for smertekartlegging av eldre med ulik grad av kognitiv funksjon som kan selv rapportere smerte.
  • Best praksis for smertekartlegging av eldre med sterk nedsatt kognitiv funksjon som ikke selv kan rapportere smerte.
  • Kartlegge kunnskap, ferdigheter og holdninger angående smerte og smertelindring til eldre personer hos helsepersonell i hjemmebasert omsorg og sykehjem i Midt-Norge.

Studien var todelt der første del var en litteraturgjennomgang for å kartlegge best praksis for smertekartlegging av skrøpelige eldre med ulik grad av kognitiv funksjon.

Andre del var en tverrsnittsstudie der ansatte i hjemmebasert omsorg og sykehjem besvarte et spørreskjema. Dette for å kartlegg deres kunnskaper, ferdigheter og holdninger til smertekartlegging av eldre.

Last ned rapporten