Prosjektbeskrivelse Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i Nord -Trøndelag