5-års jubileum!

Sentrene for omsorgsforskning fyller fem år i 2013, dette blir markert med en jubileumsfeiring på Høgskolen i Gjøvik 13. november.

Fagdirektør Steinar Barstad i Helse- og omsorgsdepartementet åpnet feiringen. -Dere er unge, små, veslevoksne, modige og nysgjerrige! Det er så mange myter rundt omsorgstjenestene og dere forsker innen en sektor vi vet lite om. Dere er med på å etablere kunnskapsgrunnlaget innen sektoren.

Seniorrådgiver Ingvild Svendsen i avdeling for Omsorgstjenester i Helsedirektoratet fastslo at selvfølelsen til en 5-åring er på topp! -Vi i Helsedirektoratet har ofte kontakt med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester som igjen Sentrene for omsorgsforskning har tett samarbeid med. Utviklingssentrene er fulle av lovord om sentrene. Blant annet sier de at «Senter for omsorgsforskning får oss til å bli mer profesjonelle».

Sentrene for omsorgsforskning består av fem regionale sentre, hvorav region Øst er lokalisert på Gjøvik ved Høgskolen i Gjøvik. Senter for omsorgsforskning, Øst er det første senteret som ble startet i 2006 og har rollen som koordinerende rolle i tillegg til å være forskningssenter.

De fire øvrige sentrene for omsorgsforskning ligger i region Sør (Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark), Vest (Høgskolen i Bergen), Nord-Norge (Universitetet i Tromsø) og Midt-Norge (Høgskolen i Nord-Trøndelag). Disse sentrene ble etablert i 2008 og feirer altså 5 år i år.

De fem sentrene representerer tyngdepunktet for omsorgsforskning i Norge.

HiG gratulerer!

senter_for_omsorgsforskning_5_aar

Bilde f.v: Per Gunnar Disch (Sør), Kirsten Lange (Midt), Anne Serine Fottland (Nord-Norge), Maren K. Sogstad (Øst) og Oddvar Førland (Vest)