Demensteamet i Åfjord

I høst har kommunen  gjennomført pårørendeskole med godt oppmøte. Målsettingen med pårørendeskole er å gi pårørende økt kunnskap om sykdommen, gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling, gi informasjon om rettigheter og aktuelle lover, møte pårørende i samme situasjon og knytte kontakt med demensteamet.

Parallelt med pårørendeskolen ble det arrangerte kafè for personer med demens, med god hjelp fra personer fra pensjonistforeningen. Til våren starter man opp med samtalegrupper. Mer info kommer over nyttår.

Dette året deltar kommunen i det landsomfattende prosjektet DemiNor der oppdragsgiver er Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Prosjektet består i å kartlegge demensteamets arbeid samt en bredere kartlegging av eldre over en periode på 2 år. Kommunen har med fem deltakere fra Åfjord og takker for at flere er villige til å bli med i prosjektet.

Alzheimerdagen ble markert i september og i år var det solskinn. Tv aksjonen er historie. Vi stod helt til vi gikk tom for brosjyrer og møtte mange hyggelige mennesker. Det er flott for arbeidet vårt at det har vært så mye fokus på denne sykdommen. Vi håper dette har bidratt til at folk tør å åpne seg mer om demenssykdommen og ta kontakt med oss forteller demensteamet fra Åfjord.

Demensteamets i Åfjord kommunes finner du på nettsiden. Der kan du også lese Demensplanen for Åfjord kommune.

http://www.afjord.kommune.no/sitepageview.aspx?sitePageID=3354