Kunnskapsbasert persontilpasset aktivitetstjeneste for personer med demens – KuPA

Prosjektet KuPA har fått innvilget økonomisk i støtte fra Norges Forskningsråd, med 13,9 millioner, via BIA-programmet (Innovasjonsprosjekt i næringslivet – BIA). NRF prosjektnummer er 219842.

Prosjektleder og deltagere :

Bedriftspartnere er Noen AS, UNO IT, og Kantega. Forsknings og utviklingspartnere i prosjektet består av SINTEF IKT og SINTEF Teknologi og samfunn, Senter for omsorgsforsking- HINT, samt Birmingham, Brunel, Nottingham & Ulster University – MATCH.

Hovedmål:

Utvikle, gjennom forskning, en ny aktivitetstjeneste for personer med demens understøttet av et IKT basert beslutningsstøtte- og veiledningsverktøy og tilhørende metodikk.

Metode:

Forskningsinnholdet i prosjektet kan grovt sett deles inn i to grupper relatert til henholdsvis teknologisk og helsefaglig FoU. Ulike forskningsmetoder vil bli benyttet, alt etter hensikt med studiene. For Senter for omsorgsforsknings Midt-Norge sin del benyttes både kvalitative og kvantitative metoder

KuPA 2 des 2013