Tilbud om deltagelse på læringsnettverk i forbedringsarbeid i 2014

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal tilbyr i 2014 deltakelse i Læringsnettverk i forbedringsarbeid for helsepersonell i kommunene i Møre og Romsdal.  Dette er et initiativ for å styrke personalet sin kompetanse i å arbeide med utviklingsprosjekt og konkrete forbedringsarbeid på sin arbeidsplass.  Det planlegges 4 samlinger i løpet av vår- og høstsemester 2014, med arbeid utført av det enkelte team mellom samlingene. Virksomheter og avdelinger kan melde på team på 3-5 personer.

I den sammenheng er det behov for å hente veilednings kompetanse fra Høgskolene i fylket, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge og Møre og Romsdal helseforetak.

Det vi tilbyr er gratis deltakelse på alle fire samlingene, samt honorering på kroner 750,- per time for veiledning av team. Hvert team tilbys maks 5 timer veiledning totalt.

I tillegg tilbys et eget kurslederseminar med opplæring i metoder og verktøy i forkant av læringsnettverket.

Datoer for læringsnettverket er ikke satt, men vil bli lagt opp til dagssamlinger til april, august og november 2014, samt en erfaringskonferanse på nyåret i 2015. Se vedlagte invitasjonsbrev.

Les mer om læringsnettverket på vårt blogginlegg: Vi inviterer til å delta i læringsnettverk i forbedringsarbeid