Vegen mot å bli sertifisert som Livsgledesykehjem. Verdal kommune

Verdal kommune inngikk våren 2013 partnerskapsavtale med Stiftelsen Livsglede for eldre, en landsomfattende, frivillig og humanitær stiftelse, som er trosmessig og partipolitisk uavhengig. Livsglede for Eldre arbeider for å tilrettelegge forebyggende og helsefremmende aktivitetstilbud for eldre.

Stiftelsen har bidratt til utvikling av kriterier for sertifisering av Livsgledesykehjem, og Verdal kommune har som mål at Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun skal Livsgledesertifiseres.

Du kan lese mer om sertifiseringsprosessen her.