Gjør eldre tryggere

Omsorgsetaten i Ålesund kommune besøker alle eldre over 75 år. Et forskningsprosjekt viser økt trygghet blant de eldre. Rapporten ferdigstilles ila våren 2014 og forsker Rigmor Einang Alnes fra Senter for omsorgsforskning Midt-Norge  har vært innleid som prosjektleder.

Fakta:

·         I samhandlingsreformen er forebygging et viktig element for alle aldersgrupper.

·         Ålesundkommune har praktisert forebyggende hjemmebesøk hos eldre siden 2001

·         Forebyggende helsearbeid vil ha positive virkninger både samfunnsøkonomisk og for hvert enkelt individ.

 

Se forsiden på Sunnmørsposten 5. feb her

Les faksimile av artikkel i Sunnmørsposten her