Artikkel i fagbladet “Sykepleien” om kartlegging av smerte

Førsteamanuensis Karin Torvik, ved Senter for omsorgsforskning Midt-Norge/Hint, førsteamanuensis Kirsti Torhjuul ,ved Senter for omsorgsforskning/Hist og Liv Kirsti L- Hårstad, Åshild By Berdal, Aud Frønes , Ellen Ommedal Strøm, Maria Karlsaunet, alle ansatt i Åfjord kommune har fått publisert en artikkel om kartlegging av smerte i fagbladet «Sykepleien».

Hovedbudskap:

  • Smertebehandling er hjørnesteinen i lindrende behandling. Innføring av felles smertekartleggingsverktøy fører til kvalitetssikring av smertebehandlingen til brukere og pasienter i Åfjord kommune. Innføringen av et felles system for kartlegging av smerte, vil bidra til et felles språk og bedre kommunikasjon, mellom ulike faggrupper og pasienten, og mellom de ulike tjenesteområdene i Åfjord kommune.

Du kan laste ned artikkelen her: Kartlegger smerte