Invitasjon til erfaringskonferans i Ålesund om forebyggende og helsefremmende arbeid for eldre