Velkommen til Den nasjonale helseøkonomikonferansen 19 – 20 mai 2014: Frist 16. april

Vi minner om Den nasjonale helseøkonomikonferansen 19 – 20 mai 2014 på
Sundvolden Hotel.

Årets konferanse er den 16. i rekken og tilbyr både forskningsbaserte
foredrag og dialog mellom forskere og beslutningstakere.

Temaene for årets konferanse er:

1.Valgfrihet og konkurranse
2.Evaluering av samhandlingsreformen
3.Verdsetting av liv og helse
4.Styringsutfordringer i helseforetakene 5.Sammenligning av
behandlingsresultat og ressursbruk mellom land

For detaljer om programmet og påmelding:

http://www.med.uio.no/helsam/helseokonomikonferansen

Last ned invitasjon her

NB Påmeldingsfrist: 16.april!