Etablering av kommunale tverrfaglige læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag

Regionalt forskningsfond Midt-Norge har gitt en bevilgning til prosjektet med kr 955.000.

Beløpet er tildelt innenfor området, Innovasjon i offentlig sektor.

Samarbeidspartnere er:

Verdal kommune
Stjørdal kommune
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Prosjektets mål:

Hovedmål

Kartlegge og undersøke i hvilken grad innføring av læringsnettverk i sykehjem og hjemmetjenesten  etter Nord-Trøndelagsmodellen vil føre til bedre samhandling og kunnskapsspredning når det gjelder legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten.

Delmål

-Identifisere suksessfaktorer for god samhandling og tverrfaglig samarbeid når det gjelder legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering blant eldre i kommunehelsetjenesten.

-Identifiser hvilke faglige kriterier som må være tilstede for å oppnå riktig legemiddelbruk

– Identifisere hva de ulike fagpersoner bringer inn inni tverrfaglige grupper

– Identifisere og kartlegge forekomst av legemiddelrelaterte problem ihht Norsk konsensus

Tre mål ønskes oppnådd ved innovasjonen:

  1. Videreutvikle en nasjonal modell og tilpasse denne forholdene i Nord-Trøndelag
  2. Heve legemiddelkompetansen hos den enkelte fagperson i kommunehelsetjenesten
  3. Bedre samhandling og tverrfaglig samarbeid mellom de ulike fagpersoner i helsetjenesten.

Vi vil komme med mer informasjon om forskningsprosjektet underveis.