Forskningshåndboka sendes 23.04.2014 ut til alle norske kommuner

Sentrene for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning i helse- og omsorgstjenesten.

Målet med håndboken er at den kan brukes til både til inspirasjon og veiledning for kommunene for å stimulere den praksisnære forskningen.

 Forskningshåndboka blir sendt ut til alle norske kommuner, fylkesmenn og USHT den 23. april.

Vedlagt håndboka ligger et følgebrev, signert av Helse- og omsorgsminister Bent Høie!

Selve håndboken finner dere på: http://www.omsorgsforskning.no/handbok