Omsorgsforskningskonferansen 2014

De fem sentrene for omsorgsforskning ønsker velkommen til den fjerde nasjonale konferansen om omsorgsforskning!

Tema

Årets konferanse tar for seg temaet «Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene».

Formålet med konferansen er å samle forskere, praktikere, ledere og representanter for offentlig forvaltning, for å formidle praksisnær forskning, utveksle erfaringer og inngå nye relasjoner innen omsorgsforskningfeltet.

I tillegg til plenumsfremlegg vil det bli parallelle sesjoner med presentasjon av ulike forsknings- og utviklingsprosjekter.

Nærmere informasjon om programmet kommer senere.

Tid og sted

22.–23. oktober 2014

Quality Airport Hotel Gardermoen

Har du et prosjekt å presentere?

Vi ønsker alle velkommen til å bidra med presentasjon av prosjekter enten innenfor forskning eller fagutvikling. Tema for disse presentasjonene er åpent, og synliggjør bredde av forskning og utvikling innen omsorgsfeltet.
For å delta med en presentasjon, send inn et sammendrag («abstract») i henhold til mal. For å laste ned mal og informasjon, klikk her.

Sammendrag og evt. spørsmål sendes til [email protected] 

Frist for innsending av sammendraget er 1. mai 2014.

Påmelding og priser

For å melde deg på, klikk her.
OBS! Skal du dele rom, må dere sende ett skjema per deltager.

Det lønner seg å være tidlig ute! Etter 1. juli øker deltageravgiften.

Priser ved bestilling før 1. juli er:

Deltagelse på konferansen begge dager, inkludert overnatting og festmiddag     3990,-
Deltagelse på konferansen begge dager, uten overnatting og festmiddag     2490,-
Deltagelse på konferansen én dag    1490,-