ALV MØRE- Arena for Læring om Velferdsteknologi

Åpning ALV 2

På bakgrunn av midler fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal ble det våren 2013 innledet et samarbeid mellom Høgskolen i Ålesund og Ålesund kommune om å etablere en « Arena for Læring om Velferdsteknologi» (ALV-møre).

Onsdag 11. juni var det åpning av et egen leilighet som skal fungere som et laboratorium for uttesting og visning av ulike velferdsteknologiske løsninger. Hukommelseshjelpemiddel, omgivelseskontroll, spill-aktiviteter og et toalett med spyle- og tørk funksjon var noe av det som til nå et kommet på plass i leiligheten som er lokalisert sammen med labber for demonstrasjon og simuleringsaktiviteter i sykepleie og helsefag ved Høgskolen i Ålesund.

Leiligheta skal være en  base for opplæring av studenter, tilsette i kommunene i Møre og Romsdal og tilsatte i NAV-hjelpemiddelsentral. Den skal også fungere som et innovasjonsrom for utvikling av nye produkt og forsking som bl.a. omfatter tjenesteutvikling ved innføring og bruk av ny teknologi i helse- og omsorgstjenestene.

Andre samarbeidspartnere er Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal, Senter for Omsorgsforskning –Midt Norge og NAV- Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal. Private sponsorer har bidratt med utstyr til leieligheten.

Åpning ALV Helen

Bildetekst: 1 Prosjektleder Helen Berg: Hvordan skal vi arbeide for å gjøre teknologien mer allmenn tilgjengelig innenfor pleie- og omsorg?  Dette er noe av det en har fokus på framover i ALV møre.

Direktør ved høgskolen i Ålesund Roar Tobro og Teamleder for Helse og velferd fra Ålesund kommune ønsket den nye ALV leiligheta for visnings- , utvikling og innovasjon velkommen!»

Flere bilder finnes på hjemmesiden til Ålesund kommune: http://www.alesund.kommune.no/aktuelt/6636-alv-more-offisielt-apnet